tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl
career's Office

BIURO KARIER

 Ogólne informacje o biurze karier

Biuro Karier działa jako jednostka organizacyjna Uczelni i ściśle współpracuje z Działem Praktyk Studenckich oraz Uczelnianą

Radą Biznesu, która skupia przedsiębiorców, lokalne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje (stowarzyszenia,

fundacje, organizacje społeczne…).

Biuro Karier stanowi pomost między Studentami, Absolwentami Uczelni a rynkiem pracy. Biura Karier na Uczelniach pełnią

następujące zadania:

 • Dostarczają informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na

 • oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą;

 • Pozyskują od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą;

 • Prowadzą doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów: na podstawie testów

 • psychologicznych określają predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz pomagają ustalić ścieżkę kariery;

 • Uczą autoprezentacji: pomagają jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, sporządzić życiorys oraz list motywacyjny, pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną;

 • Budują bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników

 • o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;

 • Monitorują działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk

 • informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;

 • Inicjują spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni,

 • Targi Pracy;

 • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;

 • Promują ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.

Z pomocy Biura Karier mogą korzystać:

 

 • Studenci i Absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy;

 • pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;

 • Uczelnia sprawdzając funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem Biura Karier.

Uczelniany koordynator Biura Karier: mgr Aneta Radochońska