tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Rektor i Władze

Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarczej w Przeworsku

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację

  ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Uroczystość   odbędzie się w dniu 28 października 2018 r

godz.9:30 Msza św. w Kościele OO. Bernardynów  w Przeworsku

przy  ul. Bernardyńskiej 22  

godz.10:45 Uroczysta  inauguracyjna  w auli WSSG przy ul. Gimnazjalnej 35

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez Rektora Prof. dr hab. inż. Marię Krełowską- Kułas
  • Immatrykulacja studentów
  • Gaudeamus Igitur
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Marii Krełowskiej- Kułas
  • Wystąpienie zaproszonych gości
  • Słowo do studentów i Błogosławieństwo   Prał. dr Stanisława Szałankiewicza