tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

         KADRA        DYDAKTYCZNA

 

Rektor –dr hab.inż.Piotr Jarosz

p.o. Dziekan – Mgr inż. Waldemar Włoch

Kanclerz – Dr Bogusław Piotrowski

Prof. dr hab. inż. Maria Krełowska -Kułas

Prof. dr hab. Bohdan Mizyuk

Ks dr Stanisław Szałankiewicz

Dr  Natalia Piątek

Dr inż. Janina Koniuch

Dr inż. Piotr Maziarz

Dr Dariusz Fudali

Dr  Marcin Śliwa

Dr Bogumiła Kopeć

Dr Grażyna Kącicka

Dr Oksana Stepaniuk

Dr Marcin Pilarski

O.mgr  Marceli Gęśla

Mgr inż. Waldemar Włoch

Mgr inż. Zbigniew Kurzywilk

Mgr inż. Danuta Wiglusz

Mgr Monika Artman

Mgr Beata Kudła

Mgr Stanisława Ficek

Mgr Małgorzata Hala  

Mgr Ewa Noga

Mgr Wojciech Surmiak