tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

         KADRA        DYDAKTYCZNA

 

Rektor – prof. dr hab. inż. Maria Krełowska-Kułas

Dziekan – dr hab. inż. Piotr Jarosz

Kanclerz – Dr Bogusław Piotrowski

 

Prof. dr hab. Bohdan Mizyuk

Dr inż. Janina Koniuch

Dr inż. Piotr Maziarz

Ks dr Stanisław Szałankiewicz

Dr Dariusz Fudali

Dr  Marcin Śliwa

Dr Bogumiła Kopeć

Dr Grażyna Kącicka

Dr Oksana Stepaniuk

Dr Marcin Pilarski

o. Marceli Gęśla

Mgr inż. Waldemar Włoch

Mgr inż. Zbigniew Kurzywilk

Mgr inż. Danuta Wiglusz

Mgr Monika Artman

Mgr Beata Kudła

Mgr Stanisława Ficek

Mgr Małgorzata Hala

Mgr Natalia Piątek

Mgr Ewa Noga

Mgr Wojciech Surmiak