tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

        STUDIA LICENCJACKIE

 

 

Studia licencjackie
Kierunek:
– Zarządzanie

Specjalności:
– Ekonomika i organizacja firmy
– Informatyka w zarządzaniu
– Zarządzanie w administracji
– Zarządzanie bezpieczeństwem

Numer konta: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 Bank Spółdzielczy w Przeworsku
Przy płatności za studia przelewem należy podać w tytule imię, nazwisko, nr albumu i rok studiów

Zasady pobierania wysokości opłat za studia licencjackie

Formularz do pobrania [Download]