tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Proces edukacyjny

Uczelnia Niepubliczna kształci na poziomie licencjackim. Nauka trwa 3 lata. Kadra naukowa rekrutuje się głównie z uczelni w Krakowie, Rzeszowie, Szczecina a nawet z Ukrainy.

Studia licencjackie

specjalności:
– Ekonomika i organizacja firmy
– Zarządzanie w Administracji

Studia inżynierskie

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
specjalności:
– Technologia i analiza żywności
– Dietetyka
– Bezpieczeństwo i kontrola żywności

Studia magisterskie

Możliwość kontynuowania nauki
w porozumieniu na studiach II stopnia magisterskich

Studia podyplomowe

specjalności:
– Zarządzanie logistyką
– Zarządzanie bezpieczeństwem
– Zarządzanie kryzysami
– Zarządzanie systemami sprzedaży
i Costomer Relationship Management
– Zarządzanie zasobami ludzkimi

Liceum dla dorosłych

Propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując
z pracy i codziennych obowiązków

żłobek "Bajkowy Świat"

Propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując
z pracy i codziennych obowiązków

Szkolenia i kursy

Kursy w zakresie SPAWALNICTWA w metodach MMA 111, MIG/MAG 131, 135, 136, TIG 141, Tlenowo Acetylenowe 311

Studia w Anglii

Specjalności:
– zarządzanie bezpieczeństwem
i ochroną środowiska
-zarządzanie finansami przedsiębiorstw
-zarządzanie jakością
informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem