Stypendia

regulamin_pomocy_materialnej – regulamin pomocy materialnej dla studentów

regulamin_pomoc_materialna_pdf – regulamin pomocy materialnej dla studentów(pdf)

oswiadczenie – oświadczenie, że podane informacje dotyczące pomocy materialnej są zgodne ze stanem faktycznym

oswiadczenie_pdf – oświadczenie, że podane informacje dotyczące pomocy materialnej są zgodne ze stanem faktycznym(pdf)

zalacznik_1 – wniosek o stypendium socjalne

zalacznik_1_pdf – wniosek o stypendium socjalne(pdf)

zalacznik_2 – wniosek o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

zalacznik_2_pdf – wniosek o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych(pdf)

zalacznik_3 – wniosek o przyznanie zapomogi

zalacznik_3_pdf – wniosek o przyznanie zapomogi(pdf)

zalacznik_4 – wniosek o stypendium za wyniki w nauce

zalacznik_4_pdf – wniosek o stypendium za wyniki w nauce(pdf)