tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Rok akademicki 2017/2018 i NOWY zakres:

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiono studia podyplomowe w zakresie: – Logika, prawdopodobieństwo i strategie szachowe – Zarządzanie logistyką – Zarządzanie bezpieczeństwem – Zarządzanie kryzysowe – Zarządzanie systemami sprzedaży i Costomer Relationship Management – Zarządzanie zasobami ludzkimi