Kadra

Imię i Nazwisko
prof. zw. dr hab. inż. Maria Krełowska – Kułas
dr inż. Piotr Jarosz
dr Bogusław Piotrowski
prof. dr hab. Bohdan Miziuk
dr inż. Janusz Hamryszczak
dr Leszek Kisiel
dr Bogusław Piotrowski
ks. dr Stanisław Szałankiewicz
mgr Aleksander Zawadzki
dr Marcin Pilarski
mgr inż. Waldemar Włoch
mgr Stanisława Ficek
mgr Beata Kudła
mgr Iwona Pilch
mgr Małgorzata Hala