tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

ZARZĄDZENIE NR 2

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Dziekana WSG Przeworsk 16 marca 2020 roku W sprawie: zasad  regulujących  tryb  dostosowania  zajęć  do  formy zdalnej   ich prowadzenia    w    celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu  się  wirusa SARS-CoV-2 Na podstawie art.  23  ust.  1  ustawy  z ...
INFORMACJA

INFORMACJA

Działalność dydaktyczna, prowadzona przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, została zawiesza na obszarze całego kraju. Dotyczy to kształcenia na studiach licencjackich,  magisterskich, studiach podyplomowych . Aby ograniczyć...