Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik administracyjny  biura osób niepełnosprawnych  w wymiarze 1/2 etatu.

Miejsce pracy : Przeworsk

Do obowiązków na tym stanowisku należy:

–  pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,

–  zapewnianie w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom
z niepełnosprawnością,

–  obsługa limitu dotycząca funduszu osób niepełnosprawnych,

–  współpraca z sekcją zamówień publicznych,

–  czuwanie nad poprawnością wydatkowania funduszu osób niepełnosprawnych,

–  rejestracja wszelkich zamówień publicznych,

– sporządzanie umów cywilno-prawnych dotyczących asystentury dla osób niepełnosprawnych, doradztwa        psychologicznego, transportu, dofinansowań kursów dla osób niepełnosprawnych,

– udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami
z niepełnosprawnością,

–  współpraca z samorządami i organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu
w zakresie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnością,

–  obsługa strony internetowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, fb

–  bezpośrednia obsługa studenta niepełnosprawnego,

–  uczestnictwo w szkoleniach, z czym wiąże się podnoszenie swoich kwalifikacji,

–  pomoc w organizacji obozów letnich i zimowych,

–  monitorowanie potrzeb i liczby studentów z niepełnosprawnością,

–  promowanie Punktu Obsługi Osób Niepełnosprawnych,

– udzielanie informacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na temat działań na rzecz studentów  niepełnosprawnych,

–  udział w komitetach organizacyjnych konferencji, które organizowane są w Uczelni

–   współpraca z psychologiem, opiekunami studentów, asystentami

 

Oczekiwania pracodawcy:

–  wykształcenie wyższe

–  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

–  biegła obsługa komputera i Internetu,

–  pracowitość, odpowiedzialność, punktualność i uczciwość,

–  umiejętności organizowania własnej pracy,

–  dokładność

 

Prosimy o przesłanie CV na adres wssg@vp.pl, oraz o zamieszczenie klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą z siedzibą w Przeworsku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).” Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne