tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Działalność dydaktyczna, prowadzona przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, została zawiesza na obszarze całego kraju. Dotyczy to kształcenia na studiach licencjackich,  magisterskich, studiach podyplomowych .

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZACA OBSŁUGI STUDENTÓW

W związku  z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem informujemy, że wstrzymuje się osobistą obsługę studentów.

Niezbędną dokumentację dotyczącą spraw studenckich (podania, wnioski, zapotrzebowanie na zaświadczenia itp.) przesyłają Państwo za pośrednictwem:                                                                                                           

1. poczty tradycyjnej na adres:

        Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza

        ul. Gimnazjalna 35

        37-200 Przeworsk

 2. poczty e-mail :

       www.wssg@vp.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z dziekanatem w dni robocze w godzinach od. 9.00 do 15.00 pod nr. telefonów kontaktowych :

 tel. +48 16 733 41 36                     kom. +48 721 207 300

W przypadku spraw  pilnych- nie cierpiących zwłoki, w dni robocze po godz.15.00 i w dni ustawowo wolne , prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej WSSG w Przeworsku Waldemarem Włoch :

Informacja

Działalność dydaktyczna, prowadzona przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, została zawiesza na obszarze całego kraju. Dotyczy to kształcenia na studiach licencjackich,  magisterskich, studiach podyplomowych .

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZACA OBSŁUGI STUDENTÓW

W związku  z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem informujemy, że wstrzymuje się osobistą obsługę studentów.

Niezbędną dokumentację dotyczącą spraw studenckich (podania, wnioski, zapotrzebowanie na zaświadczenia itp.) przesyłają Państwo za pośrednictwem:                                                                                                           

1. poczty tradycyjnej na adres:

        Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza

        ul. Gimnazjalna 35

        37-200 Przeworsk

 2. poczty e-mail :

       www.wssg@vp.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z dziekanatem w dni robocze w godzinach od. 9.00 do 15.00 pod nr. telefonów kontaktowych :

 tel. +48 16 733 41 36                     kom. +48 721 207 300

W przypadku spraw  pilnych- nie cierpiących zwłoki, w dni robocze po godz.15.00 i w dni ustawowo wolne , prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej WSSG w Przeworsku Waldemarem Włoch :

 tel: +48 534 534 234