tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Studia Licencjackie              KIERUNEK                      ZARZĄDZANIE 

PROGRAM STUDIÓW [plik]

MODUŁY KSZTAŁCENIA

 

M_ 1. Moduł kształcenia ogólnego       SYLABUSY  PLIK

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

Język angielski

120

6

2.

Socjologia / Etyka*

45

3

3.

Psychologia / Podstawy filozofii*

30

2

4.

Geografia ekonomiczna

30

2

5.

Podstawy technik informatycznych

30

2

6.

Ochrona własności intelektualnej

15

1

RAZEM

270

16

Przedmioty do wyboru w module **

 

M_ 2.  Moduł kształcenia podstawowego   SYLABUSY   PLIK

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

Matematyka

45

5

2.

Nauka o organizacji

45

6

3.

Mikroekonomia

45

6

4.

Prawo

30

4

5.

Statystyka opisowa

45

4

6.

Podstawy zarządzania

60

6

7.

Finanse

30

5

8.

Makroekonomiczne uwarunkowania w biznesie

45

4

RAZEM

345

40

M_ 3. Moduł kształcenia kierunkowego    SYLABUSY  PLIK

 

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

Zachowania organizacyjne

45

5

2.

Finanse przedsiębiorstw

30

4

3.

Marketing

30

4

4.

Rachunkowość finansowa

30

3

5.

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

25

4

6.

Etyka i negocjacje w biznesie

15

1

7.

Consumer Relationship Management

25

2

8.

Rynek kapitałowo pieniężny

30

4

9.

Zarządzanie logistyką

30

4

10.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

30

5

11.

Zarządzanie projektami

30

5

12.

Przedsiębiorczość

25

2

13.

Finanse publiczne

25

2

14.

Ekonomia integracji europejskiej

25

2

15.

Podatki i Prawo Podatkowe

15

1

16.

Zarządzanie jakością

30

4

17.

Informatyka w zarządzaniu

30

2

18.

Badania rynkowe i marketingowe

30

3

19.

Marketing w handlu i usługach

30

4

RAZEM

530

61

 

M_ 4* Moduł kształcenia specjalnościowego

  1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw      SYLABUSY    PLIK

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

Seminarium dyplomowe

20

3

2.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Rachunkowość zarządcza

Doradztwo edukacyjno – zawodowe z elementami coachingu Teoria i praktyka handlu zagranicznego

25

4

3.

25

4

4.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Content Marketing i Social Media

Public relations

25

2

5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne z elementami prawa UE

Prawo pracy

25

3

6.

25

3

7.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Procesy logistyczne w e-biznesie

Projektowanie stron internetowych

Bazy danych

25

2

8.

25

2

9.

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

25

2

10.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie i planowanie marketingowe

30

4

11.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

1. Ekonomika i obrót nieruchomościami

2. Gospodarka przestrzenna

3. Gospodarka Regionalna

25

3

12.

25

3

RAZEM

300

35

Przedmioty do wyboru w module **

  1. Zarządzanie Bezpieczeństwem    SYLABUSY   PLIK

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

Seminarium dyplomowe

20

3

2.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Obsługa ruchu celnego

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo Społeczności lokalnych

25

4

3.

25

4

4.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Bezpieczeństwo Państwa

Public relations

25

2

5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne z elementami prawa UE

Przestępczość Gospodarcza

25

3

6.

25

3

7.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Cyberprzestępczość

Procesy logistyczne w e-biznesie

Bazy danych

25

2

8.

25

2

9.

Teoria używania broni palnej

25

2

10.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie Kryzysowe

Podejmowanie decyzji w administracji

30

4

11.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Ekonomika i obrót nieruchomościami

Zwalczanie przestępczości kryminalnej

Fizyczne i techniczne aspekty ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów

25

3

12.

25

3

RAZEM

300

35

Przedmioty do wyboru w module **

III. Zarządzanie w Administracji    SYLABUSY  PLIK

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

Seminarium dyplomowe

20

3

2.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Zarządzanie finansami JST  

Rachunkowość zarządcza

Doradztwo edukacyjno – zawodowe z elementami coachingu

25

4

3.

25

4

4.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Content Marketing i Social Media

Public relations

25

2

5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Prawo pracy

Prawo administracyjne z elementami prawa UE

Prawo gospodarcze i handlowe

25

3

6.

25

3

7.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Cyberprzestępczość

Procesy logistyczne w e-biznesie

Bazy danych

25

2

8.

25

2

9.

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

25

2

10.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie strategiczne

Podejmowanie decyzji w administracji

30

4

11.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Ekonomika i obrót nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka regionalna

25

3

12.

25

3

RAZEM

300

35

Przedmioty do wyboru w module **

 

M_ 5*.     Moduł praktyka zawodowa   SYLABUS  PLIK

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. praktyki zawodowej

Pkt

ECTS

1.

Praktyka zawodowa

600 (6 miesięcy)

18

 

M_ 6*. Moduł – Praca dyplomowa -Projekt badawczy

L.p.

Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu

Liczba godz. kontaktowych

Pkt

ECTS

1.

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego.

(Przygotowanie przez studenta „Projektu badawczego” – pracy dyplomowej na wybrany temat pod opieką nauczyciela prowadzącego )

25

10

 

M_1 – M_6 Moduły Zestawienie.

L.p.

Moduły zajęć

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

Pkt

ECTS

1.

M_ 1. Moduł kształcenia ogólnego(*27,7% przedmiotów do wyboru)

270

16

2.

M_ 2. Moduł kształcenia podstawowego

345

40

3.

M_ 3. Moduł kształcenia kierunkowego

530

61

4.

M_ 4. Moduł kształcenia specjalnościowego*

300

35

5.

M_ 5. Moduł praktyka zawodowa*

600

18

6.

M_ 6. Moduł – Projekt badawczy – praca dyplomowa*

25

10

RAZEM

2070

180

  • przedmioty lub moduły, których wyboru dokonuje student

 

Łącznie Moduły od 1 do 6

Liczba godz. zajęć dydaktycznych

pkt ECTS

Razem

2040

180