tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Uniwersytet Finansów i Ubezpieczeń w Sofii (Bułgaria) jako główny organizator oraz          

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku wraz z pozostałymi współorganizatorami

zaprasza do udziału w międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej,

która odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku.

„Strategiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji gospodarczej”

Cel konferencji: wymiana wyników badań, omówienie aktualnych problemów tworzenia i realizacji strategii dalszego rozwoju działalności podmiotów gospodarczych w kontekście współczesnych wyzwań globalnych oraz rozwoju międzynarodowych stosunków i wzmacniania partnerstwa międzynarodowego

Tematyka konferencji:

  1. Nowoczesne strategie, technologie i modele zarządzania podmiotami gospodarczymi.
  2. Zarządzanie innowacjami i nowoczesnymi modelami zapewniania konkurencyjności podmiotów gospodarczych.
  3. Mechanizmy kredytowe i finansowe zapewniające rozwój podmiotów gospodarczych.
  4. Ekonomiczne i matematyczne metody, modele i technologie informacyjne w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.
  5. Praktyka wprowadzania nowoczesnych modeli rozwoju podmiotów gospodarczych w różnych sferach i sektorach gospodarki.
  6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych przez podmioty gospodarcze i cyfryzacja procesów biznesowych.
  7. Wsparcie prawne wdrażania nowoczesnych strategii i modeli funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych.
  8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście wyzwań globalnych

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w pliku

 Konferencja międzynarodowa Sofia