tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Proces dydaktyczny

Uczelnia Niepubliczna kształci na poziomie licencjackim. Nauka trwa 3 lata. Kadra naukowa rekrutuje się głównie z uczelni w Krakowie, Rzeszowie, Szczecina a nawet z Ukrainy.

Studia licencjackie

Kierunek:

Zarządzanie

Specjalności:

Zarządzanie w Administracji

– Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

– Zarządzanie Bezpieczeństwem

Studia magisterskie

Możliwość kontynuowania nauki
w porozumieniu na studiach II stopnia magisterskich

Studia podyplomowe

specjalności:
– Zarządzanie logistyką
– Zarządzanie bezpieczeństwem
– Zarządzanie kryzysami
– Zarządzanie systemami sprzedaży
i Costomer Relationship Management
– Zarządzanie zasobami ludzkimi