Studia magisterskie

Specjalności

Zarządzanie

w administracji

Kierunek-ZARZADZANIE-W-BIZNESIE-I-ADMINISTRACJI

Studia na specjalności zarządzanie w administracji otwierają wiele możliwości zdobycia praktycznych umiejętności, które są niezbędne w pracy
w instytucjach publicznych. Podczas nauki, studenci będą mogli zgłębić obszary takie jak marketing społeczny i publiczny, które są kluczowe
w komunikacji z obywatelami i promowaniu pozytywnych zmian społecznych.

Dodatkowo, będą mieli okazję nauczyć się zarządzania kryzysowego, co jest niezwykle ważne w szybkim reagowaniu na nagłe sytuacje i podejmowaniu skutecznych działań
w przypadku kryzysów w administracji publicznej. Jednym z ważnych elementów studiów będzie poznanie strategicznego zarządzania finansami, co umożliwi im efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi instytucji publicznych. Studenci nauczą się także zarządzania projektami w administracji publicznej, co pozwoli im efektywnie realizować cele
i dostarczać usługi na rzecz społeczności. Absolwenci takiej specjalności będą przygotowani do pracy
w różnych dziedzinach administracji, gdzie będą zarządzać instytucjami i działalnością, mając na uwadze zrozumienie i właściwe zastosowanie obowiązującego prawa, zawsze skoncentrowani na zaspokajaniu potrzeb obywateli korzystających z usług administracji publicznej.

Podsumowując, studia na specjalności zarządzanie
w administracji umożliwią zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego działania
w różnych obszarach instytucji publicznych, zwracając szczególną uwagę na potrzeby społeczności, którym służą.

Zarządzanie

bezpieczeństwem

zarządzanie-bezpieczeństwem-informacji-kwalifikacje-2
Studia magisterskie na specjalności „Zarządzanie Bezpieczeństwem” skupiają się na interdyscyplinarnym podejściu, integrując wiedzę z dziedzin takich jak zarządzanie, prawo, psychologia, technologia informatyczna, analiza ryzyka, bezpieczeństwo informacji i inne. Dzięki temu studenci zdobywają szeroki zakres umiejętności, które pozwalają na wszechstronne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem.
Program skupia się zarówno na ochronie fizycznej, czyli ochronie osób i mienia, jak i na bezpieczeństwie cybernetycznym, czyli zabezpieczaniu danych, sieci komputerowych i infrastruktury przed atakami i zagrożeniami z cyberprzestrzeni.
Studenci uczą się identyfikować, oceniać i zarządzać różnymi rodzajami ryzyka, które mogą wpłynąć na organizację. Nabywają umiejętności planowania strategii, wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa oraz reagowania na ewentualne incydenty.
Ważnym elementem studiów jest poznanie aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem oraz zagadnień etycznych w prowadzeniu działań związanych z ochroną organizacji. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania kryzysami i sytuacjami awaryjnymi, tak aby minimalizować negatywne skutki dla organizacji. Zarządzanie bezpieczeństwem wymaga współpracy z różnymi ludźmi w organizacji, dlatego programy kształcenia na tym kierunku często stawiają nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz negocjacyjnych.