tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

STUDIA LICENCJACKIE

NAPISZ DO NASSPRAWDŹ REKRUTACJE

STUDIA MAGISTERSKIE

Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza prowadzi wspólnie z Federacją Uczelni Aglomeracji Warszawskiej studia magisterskie.
NAPISZ DO NASSPRAWDŹ REKRUTACJE

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

 

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej (FUAW) zostala utworzona 1 października 2012 r. w wyniku porozumienia pomiędzy WSWMiR a Prywatną Wyższą Szkołą Zawodową w Giżycku. Prezydentem FUAW kadencji 2016 -2020 jest Rektor WSWMiR prof. Janusz Kowalski.

FUAW skupia autonomiczne niepubliczne uczelnie z terenu Aglomeracji Warszawskiej, Pomorza oraz Podkarpacia. Celem Federacji jest zwiększenie potencjału naukowo- dydaktycznego szkół wyższych wchodzących w jej skład, a także wspólne działania marketingowe promujące ofertę edukacyjną jednostek wchodzących w skład Federacji.

Federacja hołduje zasadzie poszanowania autonomii uczelni członkowskich. W kwietniu 2015 r. Federacja wystąpiła z wnioskiem o rejestarcję FUAW jako pierwszego w Polsce związku uczelni niepublicznych. Zadaniem Federacji jest również działaność międzynarodowa, której przejawem jest współpraca z ośrodkami akademickimi na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni z terenu byłego Związku Radzieckiego oraz krajów Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Formuła federacji uczelni, która stanowi klaster edukacyjny, sprzyjać ma również pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na działania rozwojowe.

FORMA ORGANIZACYJNA FUAW

Forma organizacyjna FUAW ułatwia finansowanie i rozwój określonego profilu naukowego poszczególnych uczelni członkowskich oraz racjonalizację wydatków na administrację, marketing i reklamę. Efektem tak przyjętej struktury organizacyjnej jest m.in. utworzenie Centralnego Archiwum Akt, gdzie przechowywane są akta studenckie i osobowe wszystkich uczelni członkowskich i jednostek uczelnianych Federacji. Nadzór nad archiwzacją akt pełnią archiwści z wieloletnim doświadczeniem..