tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W PRZEWORSKU

SZKOŁA BRANŻOWA I-go Stopnia-w zawodzie SPAWACZ

Branża spawalnicza na przestrzeni ostatnich lat przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. W krajowym, europejskim oraz światowym przemyśle branżowym występują coraz większe braki kadrowe w zakresie specjalistów znających się gruntownie na problemach spawania.
Również w naszym regionie szczególnie w powiecie przeworskim oraz sąsiednich brakuje tego typu specjalistów. Nie ma też problemów „ze znalezieniem dla nich pracy”. Wjeżdżając do Przeworska możemy zauważyć duże bilbordy „ZATRUDNIMY SPAWACZY” – praca dla specjalistów w tej dziedzinie jest więc od „zaraz”.
Młodzież stojąca dzisiaj przed życiowymi wyborami związanymi z przyszłością zawodową, przede wszystkim powinna zwracać uwagę na potrzeby jakie są na rynku pracy.
Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom powołała Szkołę Branżową I – go stopnia działającą również pod patronatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Naszym przewodnim motto jest „NIE KSZTAŁCIMY PRZYSZŁYCH BEZROBOTNYCH – PO NASZEJ SZKOLE GWARANTUJEMY CI PRACĘ”
Jesteśmy jedną z nielicznych Szkół Branżowych (zawodowych) w Polsce, a może nawet jedyną działającą pod patronatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
W naszym kraju kształcenie branżowe w zakresie spawalnictwa usytuowane jest w szkołach zawodowych oraz technikach głównie o profilu mechanicznym, kształccych w zawodzie mechanika z ukierunkowaniem na technologie spawania. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój całej branży spawalniczej, z uwzględnieniem obróbki nowych materiałów i technologii ich spajania. Pociąga to za sobą konieczność kształcenia w coraz szerszym zakresie specjalistów branży spawalniczej. Rozwój nowych technologii, metod, wymaga od absolwentów spawalnictwa szkół branżowych coraz szerszej wiedzy w tym zakresie. Wymusza to konieczność zdobywania konkretnej wiedzy w tym zakresie.
Spawalnictwo to specjalność, której ukończenie umożliwi opanowanie wiedzy i umiejętności termicznego łączenia materiałów konstrukcyjnych, projektowania konstrukcji spawanych, kontroli jakości złączy spajanych oraz eksploatacji urządzeń spawalniczych. Uczniowie naszej szkoły branżowej w trakcie trzyletniego cyklu kształcenia nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu łączenia metali technikami spawalniczymi, tj. spawania gazowego, elektrycznego, w osłonach gazów MIG/MAG i TIG, łukiem krytym oraz cięcia gazowego (acetylenowo – tlenowego), elektrodą nietopliwą i plazmą oraz napawania, lutowania i klejenia materiałów z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zasad właściwej obsługi urządzeń do spawania.
Ponadto absolwenci oprócz świadectwa ukończenia szkoły branżowej nabędą Świadectwa Kwalifikacji wystawiane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, które dają natychmiastową możliwość podjęcia pracy w zawodzie nie tylko w Polsce jak też w całej Europie i na Świecie. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy kontynuowania nauki w szkole branżowej II – go stopnia – technikum, a następnie do podjęcia nauki na studiach wyższych.

“Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym z priorytetowych działań rządu.”- Premier RP Mateusz Morawiecki,
„Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” , “Pokażmy, że technika i branżowe szkoły są nie tylko miejscem zdobycia dobrego zawodu oraz wykształcenia, ale także szansą na własny rozwój osobisty” – Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
“Właściwy dobór zawodów, (…) by zaspokoić potrzeby rynku pracy, jest obecnie ważnym wyzwaniem” – Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/branzowa-szkola-i-i-ii-stopnia.html

SZKOŁA BRANŻOWA I – go Stopnia w zawodzie SPAWACZ
DOKUMENTY REKRUTACYJNE – PODANIA

Podanie o przyjęcie do szkoły Formularz w formacie PDF

Podanie o przyjęcie do szkoły Formularz w formacie WORD

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku powołała Szkołę Branżową I – go stopnia w zawodzie SPAWACZ działającą również pod patronatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Rekrutacja trwa do 11.06.2018 r.
Podanie należy złożyć w sekretariacie Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarczej w Przeworsku,
ul. Gimnazjalna 35, 37-200 Przeworsk, tel. +48 16 733 41 36, kom. +48 721 207 300,
Zainteresowanych zapraszamy do naszej szkoły

Już od 2 lat kursy spawalnicze na terenie Przeworska

KURSY SPAWALNICZE

 Kursy spawalnicze w metodach MMA 111; MIG/MAG 131,135,136: TIG 141

(materiały: stal, aluminium, stal nierdzewna)

technika, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika i inne (16)
Czas trwania: 120 godz.
Cena: 1300,00 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie

tel.: 721 207 300

KURSY ELEKTRYKÓW

Czekamy na twój rozwój