dr hab. inż. Piotr Jarosz

Ректор

dr inż. Waldemar Włoch

Декан

dr Bogusław Piotrowski

Канцлер

Лектори

Prof. dr hab. inż. Maria Krełowska -Kułas

Prof. dr hab. Bohdan Mizyuk

Ks dr Stanisław Szałankiewicz

Ks dr Ryszard Ficek

O. dr Marceli Gęśla

dr  Natalia Piątek

dr inż. Janina Koniuch

dr inż. Piotr Maziarz

dr Dariusz Fudali

dr Bogumiła Kopeć

dr Grażyna Kącicka

dr Bernadetta Dziura

dr Oksana Stepaniuk

dr Namliiev Yevhen

dr Monika Artman

mgr inż. Zbigniew Kurzywilk

mgr inż. Danuta Wiglusz

mgr inż Adam Zabłocki

mgr Beata Kudła

mgr Stanisława Ficek

mgr Małgorzata Hala

mgr Ewa Noga

mgr Michał Krystecki

mgr Damian Fudali

mgr Jakub Kołcz

mgr Grzegorz Chrapek