Навчання в аспірантурі

Спеціалізація

Управління безпекою

Kierunek-ZARZADZANIE-W-BIZNESIE-I-ADMINISTRACJI

Магістерська підготовка за спеціалізацією “Управління безпекою” базується на міждисциплінарному підході, інтегруючи знання з таких галузей як: менеджмент, право, психологія, інформаційні технології, аналіз ризиків, інформаційна безпека та інші. В результаті студенти набувають широкий спектр навичок, які дозволяють їм комплексно підходити до питань безпеки.

Програма фокусується як на фізичній безпеці(захисті людей та майна),так і на кібербезпеці(захисті даних комп’ютерних мереж та інфраструктури,захисті  від атак і загроз з кіберпростору)

Студенти вчаться виявляти, оцінювати ризики   та управляти ними .Вони набувають навичок планування стратегій, впровадження рішень з безпеки та реагування на можливі інциденти.

Важливою частиною програми є вивчення правових аспектів, пов’язаних з безпекою .

Студенти набувають навичок, необхідних для ефективного управління кризовими та надзвичайними ситуаціями,що є важливим  для  мінімізації негативних наслідків в організації.

Управління безпекою гнунтується на співпраці з різними категоріями грамадян , тому навчальні програми в цій галузі базуються  і на розвитку навичок міжособистісного спілкування, комунікації та ведення переговорів.

Адміністративний менеджмент

zarządzanie-bezpieczeństwem-informacji-kwalifikacje-2

Навчання за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” відкриває багато можливостей для отримання практичних навичок, необхідних для роботи в  державних установах. Під час навчання студенти зможуть вивчати соціальний та публічний маркетинг, які є ключовими у спілкуванні з громадянами та впровадженні позитивних соціальних змін.Крім того, вони матимуть можливість вивчати кризовий менеджмент, що є надзвичайно важливим для швидкого реагування в  надзвичайних ситуаціях та вживання  ефективних заходів щодо них у сфері  державного управління. Важливим елементом навчання є вивчення стратегічного фінансового менеджменту, що дозволить   ефективно управляти фінансовими ресурсами державних установ. Студенти також вивчатимуть проектний менеджмент у державному управлінні для ефективного досягнення поставлених цілей

та надання  послуги громадянам. Випускники цієї спеціальності будуть підготовлені до роботи у різних сферах адміністрування, де будуть мати змогу належним чином  керувати установами, відновідно до норм чинного законодавств