необхідні документи для захисту дипломноі роботи

Копія дипломної роботи, що відповідає вимогам, викладеним у додатку 1(необхідно подати до деканату не пізніше, ніж за два тижні до встановленої дати захисту)

Роздрукований  додаток 3 (авторська довідка додається до дипломної роботи на останній сторінці).

Два примірники дипломної роботи (після узгодження з науковим керівником та рецензентом).

CD-диск, записаний у форматі PDF, що містить файл з текстом, ідентичний друкованій версії.

Диск повинен бути позначений чорним незмивним маркером і містити ім’я, прізвище, номер альбому.

 

Тиражна відомість

 

деканат (оплата за навчання здійснюється за весь період навчання)

Бібліотека WSSG

Антиплагіатний звіт – роздрукований і підписаний, подається в деканат науковим керівником.

Додатки

Додатки

               Додаток 1 Правила написання дипломної роботи

               Додаток 2 Титульна сторінка

               Додаток 3 Набір документів для друку

               Додаток 4 Отримання диплому WSSG Przeworsk Дод

               Додаток 5 Зразок диплома від WSSG Przeworsk Дод