МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ

Грант на утримання надається на весь навчальний рік.

Стипендія на утримання може бути призначена студенту, який перебуває у скрутному матеріальному становищі. Підставою для призначення допомоги на утримання є середньомісячний чистий дохід на одного члена сім’ї студента, отриманий за календарний рік, що передує навчальному року.

Чистий дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 1294,70 злотих.

Належним чином заповнену заяву на отримання стипендії слід подати до відповідного деканату.

Необхідні документи

1. Заява на отримання соціальної субсидії Подається особисто
в деканаті.

2.Додатки до соціального гранту Подається особисто
в деканаті.

Ректорська стипендія призначається на весь навчальний рік.

Ректорська стипендія може бути призначена студенту не раніше, ніж після завершення першого року навчання.

Ректорська стипендія може бути призначена студенту, який досяг високого середнього балу за рік навчання або має значні наукові, мистецькі чи спортивні досягнення на міжнародних чи національних змаганнях.

Кількість студентів, які мають право на отримання ректорської стипендії, не може перевищувати 10% від кількості студентів на кожному курсі навчання в Університеті або на кожній спеціальності, якщо така є.

Право на отримання ректорської стипендії мають студенти, які отримали середній бал не нижче 4,0.
Ректорська стипендія призначається за заявою студента.

Необхідні документи:

1.Правильно заповнено заявка на отримання ректорської стипендії

2. Студенти, які претендують на отримання ректорської стипендії на підставі значних академічних, мистецьких або спортивних досягнень, повинні додати до заяви документи, що підтверджують ці досягнення за попередній навчальний рік.

Стипендія для осіб з інвалідністю призначається на весь навчальний рік або відповідно до терміну дії призначення.

Стипендія для осіб з інвалідністю може бути призначена студенту на підставі інвалідності, підтвердженої довідкою з компетентного органу, при подачі заяви на отримання стипендії для осіб з інвалідністю необхідно подати довідку про інвалідність.

Дохід тут не має значення, оскільки розмір стипендії залежить від ступеня інвалідності заявника.

Необхідні документи:

1. Правильно заповнено заяву на отримання стипендії для осіб з інвалідністю

2. Довідка про інвалідність

Виплата допомоги може бути призначена студенту, який через певні обставини тимчасово опинився у складній життєвій ситуації

Допомога призначається стипендіальною комісією факультету за заявою студента. Сума допомоги виплачується одноразово.
Студент може подати заяву на виплату допомоги у наступних випадках
– нещасний випадок;
– хвороба студента або його близьких родичів
– народження дитини
– смерть члена сім’ї, зобов’язаного сплачувати аліменти, або брата чи сестри, з якими студент проживав в одному домогосподарстві
– інші надзвичайні обставини.

Необхідні документи :

1. Правильно заповнено заявка на отримання допомоги

2. До заяви на отримання допомоги додаються
– документи з РАЦСу;
– медичні довідки
– довідки з поліції
– довідки з інших установ або відомств, що підтверджують обставини, викладені в заяві.

Заявку можна подавати не більше двох разів на навчальний рік, у тому числі під час літніх канікул.