практика бакалаврів

Професійна практика у сфері менеджменту

Практичні цілі     

Загальною метою стажування є практична підготовка студента до самостійного виконання професійної ролі, набуття та вдосконалення практичних навичок, у тому числі набуття досвіду виконання обов’язків самостійно та в команді. Завдання та детальні цілі стажування визначаються  у навчальному плані стажування.

Стажування на робочому місці організовується відповідно до

Закону “Про вищу освіту” (Законодавчий вісник за 2012 рік, поз. 572, поз. 742 і поз. 1544) від

27 липня 2005 р., в даний час з Законом про вищу освіту і науку (Законодавчий вісник 2018 р., с. 1668);

Положення про навчання у Вищій школі соціально-економічній в Пшеворську;

Положення про професійну практику;

Положення про інспекцію виробничої практики студентів.

 

Організація та кредитування стажування

Студенти, які навчаються на курсі менеджменту, самостійно обирають установу, де вони будуть проходити практику. Координатор з працевлаштування студентів має перелік установ/організацій, з якими заклад уклав угоди на невизначений термін про проходження практики

Студент  має можливість проходження  практики за обраною спеціальністю.

Студент може вказати додатково заклад/установу як місце проходження практики. Підставою для проходження практики є підписання договору між закладом/установою та Університетом і видача направлення, підписаного уповноваженою особою Університету. Для факультету менеджменту договір про проходження практики між Університетом та роботодавцем буде містити в якості додатку програму практики, яка забезпечить належне проведення практики.

Письмове підтвердження від компанії про прийняття на практику( договір про проходження практики, завізований координатором практики) студент подає до відповідного відділу , який готує документи, необхідні для проходження практики.Правила проведення та проходження практики для студентів-менеджерів викладені в Правилах проходження професійної практики. За формальний перебіг практики і іі зарахування  відповідає координатор практики, Під час проходження практики студент підлягає перевірці з боку координатора практики відповідно до процедури, викладеної в Положенні про перевірку проходження практики студентами.

Розклад практик

0 годин

у перший рік

0 годин

на другий рік