Opłaty rekrutacyjne

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (15 funtów – dotyczy filii w Manchester) i płatna jest przelewem na konto bankowe uczelni:

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 

W tytule przelewu proszę dopisać „opłata rekrutacyjna – imię i nazwisko kierunek studiów” np

„opłata rekrutacyjna – Jan Kowalski SI_Technologia żywności i żywienia człowieka”

gdzie:

SL – studia licencjackie

SI – studia inżynierskie

SM – studia magisterskie

SP – studia podyplomowe