Witamy w naszym Biurze Osób Niepełnosprawnych!

Jesteśmy zespołem oddanych i zaangażowanych profesjonalistów, których celem jest wspieranie i promowanie aktywnego życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasze biuro powstało z myślą o stworzeniu przyjaznej, barierowej przestrzeni, gdzie wszyscy, bez względu na swoje indywidualne wyzwania, mogą znaleźć wsparcie, poradę i odpowiednie usługi.

W Biurze Osób Niepełnosprawnych pragniemy przyczynić się do pełnej integracji i równości osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Dążymy do tego, aby każda osoba miała możliwość rozwijania swoich umiejętności, realizowania swoich marzeń i osiągania sukcesów niezależnie od swojego stanu zdrowia czy ograniczeń.

Nasze usługi to kompleksowy zestaw profesjonalnych rozwiązań i świadczeń, które mają na celu sprostać wszelkim potrzebom i oczekiwaniom naszych studentów. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy oraz zaangażowaniu, zapewniamy najwyższą jakość i skuteczność naszych działań, dostosowując się do indywidualnych wymagań każdego zadania. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres obszarów działania, w tym:

 1. Doradztwo i wsparcie: Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy służą wsparciem i profesjonalnym doradztwem w zakresie edukacji, pracy, rehabilitacji, a także innych kwestii związanych z niepełnosprawnością.
 2. Integracja zawodowa: Działamy na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, wspierając je w zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji, poszukiwaniu pracy i rozwijaniu umiejętności zawodowych.
 3. Aktywizacja społeczna: Organizujemy różnorodne warsztaty, szkolenia i wydarzenia, które mają na celu aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością, umożliwiając im nawiązywanie relacji, rozwijanie pasji i uczestniczenie w życiu kulturalnym.
 4. Dostępność i barierowość: Dbamy o to, aby nasze biuro było dostępne dla wszystkich, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Zapewniamy przestrzeń przyjazną dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi, wizualnymi i słuchowymi.
 5. Kampanie edukacyjne: Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat kwestii związanych z niepełnosprawnością, eliminowania stereotypów i promowania akceptacji różnorodności.

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma niepowtarzalne talenty i zdolności do dawania wartości społeczeństwu. Nasze Biuro Osób Niepełnosprawnych jest miejscem, gdzie te talenty są doceniane i wspierane, a indywidualne wyzwania stają się szansą do rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

W naszym Biurze poszukujemy rozwiązań, które będą optymalne dla wszystkich osób z niepełnosprawnością. W tym celu skupiamy się na:

 1. Ulepszaniu uregulowań prawnych, aby zapewnić lepsze wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
 2. Tworzeniu programów stypendialnych, które pomogą finansowo osobom z niepełnosprawnością w ich edukacyjnych dążeniach.
 3. Wspieraniu Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, z jakimi mogą się spotkać studenci i pracownicy niepełnosprawni.
 4. Eliminowaniu barier architektonicznych, aby uczelnia stała się miejscem bardziej dostępnym dla wszystkich.
 5. Inwestowaniu w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które ułatwi edukację dla osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi.
 6. Zwiększaniu świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych na temat kwestii niepełnosprawności, aby łamać stereotypy i tworzyć bardziej otoczenie przyjazne dla wszystkich.

Jesteśmy przekonani, że działając w tych obszarach, wspólnie osiągniemy optymalne rozwiązania, które pozwolą na pełniejsze uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim i społecznym. Naszym celem jest stworzenie inkludującej i przyjaznej atmosfery, gdzie różnorodność jest doceniana i wspierana. Zapraszamy do aktywnego udziału i wsparcia naszych działań!

W naszym Biurze Obsługi Studentów Niepełnosprawnych priorytetem jest zapewnienie pełnego wsparcia i odpowiednich narzędzi edukacyjnych dla naszych studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jesteśmy tu, by pomóc Ci osiągnąć Twoje cele akademickie i zapewnić Ci optymalne warunki nauki.

Dyżury w naszym biurze pełni mgr Elżbiera Bartuś w godzinach pracy dziekanatu.