Erasmus Code: PL RZESZOW04
Application Reference Number: 273065-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA1-ECHE
PIC: 902679673
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza otrzymała od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 – 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+. Lista instytucji z Kartą ECHE – Lista Uczelni [ PLIK DO POBRANIA]

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie.  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+
A. Kraje uczestniczące w programie (programme countries)
a. 28 państw członkowskich UE
b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia
c. Turcja
d. Republika Macedonii Północnej
B. Kraje partnerskie (partner countries)
a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja
b. Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)
Przewodnik po programie Erasmus +