Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej

Egzemplarz pracy dyplomowej spełniający wymogi wymienione

w załączniku 1 należy złożyć w dziekanacie najpóźniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem obrony.

Wydrukować załącznik 3 (oświadczenie autora wpiąć w pracę na ostatniej stronie).

Dwa egzemplarze pracy dyplomowej (po uzgodnieniu z promotorem i recenzentem).

Płytę CD nagraną w formacie PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. 

Płyta powinna być opisana czarnym niezmywalnym pisakiem i zawierać: imię, nazwisko, nr albumu.

Kartę obiegową

  • dziekanat (uregulowane czesne za cały okres studiów)
  • biblioteka  WSSG
  • Raport z Antyplagiatu – wydrukowany i podpisany dostarcza do dziekanatu promotor.

Załączniki

               Załącznik 1 Regulamin pisania pracy dyplomowej

               Załącznik 2 Strona tytułowa pracy dyplomowej

               Załącznik 3 Komplet dokumentów do druku

               Załącznik 4 Zabezpieczenia dyplomu WSSG Przeworsk

               Załącznik 5 Wzór dyplomu WSSG Przeworsk