tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

DOKUMENT

DO OBRONY

REGULAMIN PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ [POBIERZ]

STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ [POBIERZ ]

Nowy wzór dyplomu WSSG Przeworsk  [PLIK ]

Zabezpieczenia dyplomu WSSG Przeworsk [PLIK]

Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej.

1.Jeden egzemplarz pracy dyplomowej ( złożyć w dziekanacie) spełniający następujące wymogi:

  • oprawa miękka – folia zgrzana na klej

  • strona tytułowa (wg wzoru)

  • druk obustronny

  • interlinia 1,0

  • oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy (oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony).

2.Dwa egzemplarze pracy dyplomowej (po uzgodnieniu z promotorem i recenzentem)

3.Płytę CD nagraną w formacie PDF, zawierającą plik z pracą tożsamą z wersją wydrukowaną. Płyta powinna być opisana czarnym niezmywalnym pisakiem i zawierać: imię, nazwisko, nr albumu.

  4.Kartę obiegową

  •   dziekanat (uregulowane czesne za cały okres studiów)

  •   biblioteka  WSSG 

  • Raport z Antyplagiatu – wydrukowany i podpisany dostarcza do dziekanatu promotor .

Załączniki do pobrania :

Załącznik nr 1 Karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 3 Ocena pracy dyplomowej

Załącznik nr 4 Recenzja pracy dyplomowej 

Załącznik nr 5 Opinia promotora na temat oryginalności pracy dyplomowej

Załącznik nr 6 Opinia promotora 

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące plagiatu

 

Oświadczenie Autora Odnośnie samodzielnego napisania pracy dyplomowej 

Karta obiegowa