Wysokość opłat za studia

Opłata rekrutacyjna na studia licencjackie i magisterskie wynosi 120zł.

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 150zł.

Numer konta na studia licencjackie i podyplomowe : 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001

Numer konta na studia magisterskie: 65 9108 0006 0000 0008 5687 0003

Bank Spółdzielczy w Przeworsku. Przy płatności za studia przelewem należy podać
w tytule imię, nazwisko, nr albumu i rok studiów.

[Zasady pobierania wysokości opłat]