Wysokość opłat za studia

Opłata rekrutacyjna na studia licencjackie i magisterskie wynosi 120zł.

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 150zł.

Numer konta: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001

Bank Spółdzielczy w Przeworsku. Przy płatności za studia przelewem należy podać
w tytule imię, nazwisko, nr albumu i rok studiów.

[Zasady pobierania wysokości opłat]