UROCZYSTA INAUGURACJA

ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uroczystość   odbędzie się w dniu 17 października 2021 r.

godz.9:30 Msza św. w Kościele OO. Bernardynów w Przeworsku

przy  ul. Bernardyńskiej 22  

godz.10:45 Uroczysta  inauguracyjna  w auli WSSG przy ul. Gimnazjalnej 35.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

Hymn państwowy 

Otwarcie uroczystości przez Rektora dr hab. inż. Piotra Jarosz

 Immatrykulacja studentów

  Gaudeamus Igitur

Wykład inauguracyjny Pani Rektor prof. dr hab. inż. Marii Krełowskiej – Kułas

 Wystąpienie zaproszonych gości

   Słowo do studentów  i Błogosławieństwo  ks. Prał. dr Stanisława Szałankiewicza