tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

UROCZYSTA INAUGURACJA

ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uroczystość   odbędzie się w dniu 17 października 2021 r.

godz.9:30 Msza św. w Kościele OO. Bernardynów w Przeworsku

przy  ul. Bernardyńskiej 22  

godz.10:45 Uroczysta  inauguracyjna  w auli WSSG przy ul. Gimnazjalnej 35 

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

                                                 Hymn państwowy                                                              

                                                Otwarcie uroczystości przez Rektora dr hab. inż. Piotra Jarosz

                                                Immatrykulacja studentów

                                                Gaudeamus Igitur

                                                Wykład inauguracyjny Pani Rektor prof. dr hab. inż. Marii Krełowskiej – Kułas

                                                Wystąpienie zaproszonych gości

                                                Słowo do studentów  i Błogosławieństwo  ks. Prał. dr Stanisława Szałankiewicza