tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

           

          STUDIA                                PODYPLOMOWE

 

              KIERUNKI

*  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM                             *  ZARZĄDZANIE  LOGISTYKĄ

*  ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI LUDZKIMI                         *  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

*  ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA                   *   ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

*  ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI            *   PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

*  DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE               *   RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

*  BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                       *  COACHING

*  ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEWOZÓW

    DROGOWYCH RZECZY I OSÓB– PRZEWOŹNIK DROGOWY

*  ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU

 

Opłata rekrutacyjna na Studia Podyplomowe w wysokości 85 zł

 

Numer konta: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 Bank Spółdzielczy w Przeworsku
Przy płatności za studia przelewem należy podać w tytule „SP,  pierwsze litery nazwy kierunku oraz imię i nazwisko”

 

Formularz na studia podyplomowe  do pobrania [ Download ]