Studia podyplomowe

Zapoznaj się z naszą oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie ochroną środowiska

Zarządzanie placówkami medycznymi​

Doradztwo zawodowe i personalne

BHP i ochrona przeciwpożarowa​

Rachunkowość i finanse

Coaching

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie oświatą

Przedsiębiorczość

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu

Zarządzanie logistyką przewozów drogowych rzeczy i osób ​