tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

REGULATIONS

REGULAMINY

     REGULAMINY

Regulamin studiów [plik]

Strategia uczelni WSSG   [plik] 

Regulamin pomocy materialnej [plik] 

Wewnętrzny system zarządzania jakością [plik]