Uroczyste posiedzenie Senatu WSSG w Przeworsku odbyło się 19 października 2023 r., któremu przewodniczył Rektor dr hab. inż. Piotr Jarosz. Dokonał podsumowania minionego roku akademickiego. Zauważył, że ubiegły rok akademicki zaznaczył się licznymi zewnętrznymi wyzwaniami w zakresie zapewnienie stabilności funkcjonowania uczelni, a także poprawy bazy dydaktycznej przeworskiej Alma Mater. Nadmienił, iż Uczelnia posiada pozytywną ocenę instytucjonalną nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa studiów. Jest też dowodem na spełnianie przez WSSG wszelkich wymogów kształcenia na poziomie wyższym: lokalowych, kadrowych, organizacyjnych oraz programowych. Od bieżącego roku przeworska Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie studiów magisterskich w zakresie różnych specjalności. Znalazły się specjalności i przedmioty dostosowane do oczekiwań pracodawców i wyzwań współczesnej, globalnej gospodarki. W tym dniu Senat podjął uchwałę o powołaniu Instytutu Studiów Podyplomowych, powiększeniu o nowych członków Radę Biznesu oraz rozszerzeniu księgozbioru Uczelni. Niezwykle podniosłym był moment pozytywnej opinii Senatu i uchwały w spawie nominacji pracowników WSSG na stanowisko profesora Uczelni, po uprzednim wysłuchaniu
prezentacji Ich dorobku naukowego. Awansowani to:
Dr hab. inż. Piotr Jarosz, prof. WSSG w Przeworsku
Dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. WSSG w Przeworsku
Dr Bogusław Piotrowski, prof. WSSG w Przeworsku
Dr Oksana Stepaniuk, prof. WSSG w Przeworsku
Dr Yevhen Namiliiev, prof. WSSG w Przeworsku

Serdecznie Gratulujemy i Życzymy dalszych sukcesów

 

Zdjęcia z posiedzenia Senatu WSSG znajdują się w naszej galerii