program studiów licencjackich

Moduły kształcenia

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Język angielski1206
2.Socjologia / Etyka*453
3.Psychologia / Podstawy filozofii*302
4.Geografia ekonomiczna302
5.Podstawy techniki infromatycznej302
6.Ochrona wartości intelektualnej151
RAZEM 27016

 

Sylabus

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Matematyka455
2.Nauka o organizacji456
3.Mikroekonomia456
4.Prawo304
5.Statystyka opisowa454
6.Podstawy zarządzania606
7.Finanse305
8.Makroekonomiczne uwarunkowania w biznesie454
RAZEM 34540

 

Sylabus

 

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Zachowanie organizacyjne455
2.Finanse przedsiębiorstw304
3.Marketing304
4.Rachunkowość finansowa303
5.Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami254
6.Etyka i negocjacje w biznesie151
7.Consumer Relationship Management252
8.Rynek kapitałowo pieniężny304
9.Zarządzanie logistyką304
10.Zarządzanie zasobami ludzkimi305
11.Zarządzanie projektami305
12.Przedsiębiorczość252
13.Finanse publiczne252
14.Ekonomia integracji europejskiej252
15.Podatki i prawo podatkowe151
16.Zarządzanie jakością304
17.Informatyka w zarządzaniu302
18.Badania rynkowe i marketingowe303
19.Marketing w handlu i usługach304
RAZEM 53061

 

Sylabus

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Seminarium dyplomowe203
2.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Rachunkowość zarządcza

Doradztwo edukacyjno – zawodowe z elementami coachingu

Teoria i praktyka handlu zagranicznego

254
3.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Content Marketing i Social Media

Public relations

252
4.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne z elementami prawa UE

Prawo pracy

253
5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Procesy logistyczne w e-biznesie

Projektowanie stron internetowych

Bazy danych

252
6.Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne252
7.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie i planowanie marketingowe

304
8.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Ekonomika i obrót nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka Regionalna

253
RAZEM 30035

Przedmioty do wyboru w module **

 

Sylabus

 

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Seminarium dyplomowe203
2.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Obsługa ruchu celnego

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo Społeczności lokalnych

254
3.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Bezpieczeństwo Państwa

Public relations

252
4.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne z elementami prawa UE

Przestępczość Gospodarcza

253
5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Cyberprzestępczość

Procesy logistyczne w e-biznesie

Bazy danych

252
6.Teoria używania broni palnej252
7.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie Kryzysowe

Podejmowanie decyzji w administracji

304
8.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Ekonomika i obrót nieruchomościami

Zwalczanie przestępczości kryminalnej

Fizyczne i techniczne aspekty ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów

253
RAZEM 30035

Przedmioty do wyboru w module **

 

Sylabus

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Seminarium dyplomowe203
2.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Zarządzanie finansami JST

Rachunkowość zarządcza

Doradztwo edukacyjno – zawodowe z elementami coachingu

254
3.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Content Marketing i Social Media

Public relations

252
4.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne z elementami prawa UE

Prawo pracy

253
5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Cyberprzestępczość

Procesy logistyczne w e-biznesie

Bazy danych

252
6.Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne252
7.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie strategiczne

Podejmowanie decyzji w administracji

304
8.

Przedmioty do wyboru I – (jeden do wyboru z dwóch) **

Zarządzanie strategiczne

Podejmowanie decyzji w administracji

304
5.

Przedmioty do wyboru II – (dwa do wyboru z trzech) **

Ekonomika i obrót nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka regionalna

253
RAZEM 30035

Przedmioty do wyboru w module **

Sylabus

 

 

L.p.Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułuLiczba godz. zajęć dydaktycznychPkt ECTS
1.Praktyka zawodowa600 (6 miesięcy)18

 

 

Sylabus

L.p. Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu Liczba godz. zajęć dydaktycznych Pkt ECTS
1. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego. (Przygotowanie przez studenta „Projektu badawczego” – pracy dyplomowej na wybrany temat pod opieką nauczyciela prowadzącego) 25 10
L.p. Przedmiot /zajęcia wchodzące w skład modułu Liczba godz. zajęć dydaktycznych Pkt ECTS
1. M_ 1. Moduł kształcenia ogólnego(*27,7% przedmiotów do wyboru) 270 16
2. M_ 2. Moduł kształcenia podstawowego 345 40
3. M_ 3. Moduł kształcenia kierunkowego 530 61
4. M_ 4. Moduł kształcenia specjalnościowego* 300 35
5. M_ 5. Moduł praktyka zawodowa* 600 18
6. M_ 6. Moduł – Projekt badawczy – praca dyplomowa* 25 10
RAZEM 2070 180
Przedmioty do wyboru w module **