Strefa studenta

Ołów jest miękkim metalem barwy niebieskawoszarej. Czysty ołów pokrywa się na powietrzu warstwą wodorotlenku i węglanu. Halogenki(PbCl2, PbBr2, PbI2) oraz siarczan są trudno rozpuszczalne, z tego względu ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonych kwasach siarkowym, chlorowodorowym, bromowodorowym i jodowodorowym. Stężony kwas solny roztwarza ołów, dzięki tworzeniu siękompleksów chlorkowych, podobnie, gorący, stężony kwas siarkowy, w niewielkim stopniu, wprowadza jony Pb2+ do roztworu, na skutek tworzenia się rozpuszczalnego wodorosiarczanu[4].

Reakcja ołowiu ze stężonym kwasem solnym[4]:

Pb + 2H+ + 4ClPbCl2−4 + H2

Reakcja ołowiu ze stężonym kwasem siarkowym[4]:

Pb + 2H2SO4 → Pb2+ + 2HSO−4 + H2

Ołów rozpuszcza się całkowicie w rozcieńczonym kwasie azotowym, z wydzieleniem tlenku azotu(II), a także w kwasie octowym, z wydzieleniem wodoru i utworzeniem octanowego kompleksu ołowiu(II)[4].

Reakcja ołowiu z rozcieńczonym kwasem azotowym[4]:

3Pb + 2NO−3 + 8H+ → 3Pb2+ + 2NO↑ + 4H2O

Reakcja ołowiu z kwasem octowym[4]:

Pb + 4CH3COOH → Pb(CH3COO)2−4 + 2H+ + H2

Kationy Pb2+ należą do I grupy kationów, a także częściowo do grupy IIa.


Najnowsze wpisy

Kategorie

Zaloguj się